Wat is Triggerpointtherapie?

Triggerpointtherapie is een vrij nieuwe therapie, die in Nederland sinds enkele jaren steeds meer wordt toegepast. Dit wordt gedaan door speciaal gediplomeerde masseurs of therapeuten, vooral bij chronische klachten.

Triggerpoints zijn kleine verhardingen in een spier die pijnklachten, krachtverlies en zelfs bewegingsbeperkingen kunnen veroorzaken.
Zo’n punt ontstaat vaak door chronische of acute overbelasting, zoals bijvoorbeeld na te hard of verkeerd trainen, of bij houdingsafwijkingen. Zelfs een verkeerd voedingspatroon of psychologische factoren kunnen triggerpoints doen ontstaan.

Artsen in pijnklinieken hebben vastgesteld dat bij ongeveer 75% van alle pijnklachten, triggerpoints betrokken zijn.

Hoe vormt zich een triggerpoint in de spier?

Een spier is opgebouwd uit een groot aantal afzonderlijke spiervezels. In rust zijn deze vezels uitgerekt en ontspannen. In actie trekken de vezels zich samen. Soms blijven bijvoorbeeld na overbelasting een aantal vezels in rusttoestand juist permanent samengetrokken. Hierdoor ontstaat een lokale verdikking (microverkramping) in de spier die van buitenaf soms, maar zeker niet altijd voelbaar is.

Met behulp van MRE (Magnetic Resonance Elastography) is aangetoond dat de spanning in zo’n punt wel 50% hoger is, dan in het omringende weefsel.

De bloedcirculatie wordt door de lokale samentrekking gestagneerd, waardoor er een chronisch zuurstof tekort gecreëerd wordt. Daarnaast kunnen de afvalstoffen niet afgevoerd worden en deze zullen zich zeer lokaal continu blijven ophopen. Dit geeft druk op de omringende zenuwen.

Deze punten zijn zeer pijnlijk wanneer er druk van buitenaf op uitgeoefend wordt. Het bijzondere aan triggerpoints is dat er een zogenaamde afgeleide pijn of referred pain op een hele andere plek gevoeld wordt. Van praktisch ieder triggerpoint is het specifieke uitstralingspijnpatroon gedocumenteerd.

Hoe kunnen triggerpoints opgespoord en behandeld worden?

Iedere spier heeft vaste locaties waar triggerpoints gevormd kunnen worden. Er zijn totaal ongeveer 620 punten bekend in het menselijk lichaam. Zoals hierboven al genoemd is, heeft ieder triggerpoint een bekend kenmerkend uitstralingspijnpatroon. Specifieke pijnklachten kunnen met deze kennis bij u herkend worden en gerelateerd worden aan betreffende triggerpoints.

Er bestaan actieve triggerpoints, maar ook latente triggerpoints. Van actieve triggerpoints is sprake wanneer je continu pijn hebt en wanneer het masseren van de pijnlijke plek een hevige pijnreactie geeft. Latente triggerpoints blijven vaak onopgemerkt. Ze doen enkel pijn als erop gedrukt wordt of bij bepaalde spierbewegingen, maar kunnen op termijn voor problemen gaan zorgen.
Het is verstandig om deze latente triggerpoints te laten behandelen, om te voorkomen dat deze actief worden.

Het triggerpoint kan heel functioneel behandeld worden, door het toepassen van de zogenaamde Triggerpoint Reset Methode. Hierdoor herstelt de normale spierstofwisseling zich vrijwel direct, waardoor de spier weer gezond, soepel en pijnloos gaat functioneren.
Samen met u wordt daarna gekeken door welke factoren in uw dagelijks leven de triggerpoints zijn ontstaan en in stand gehouden worden. Zodat u ook in de toekomst gezond en pijnloos kunt blijven bewegen.

Indien noodzakelijk én altijd in overleg met u, pas ik de triggerpointtherapie toe tijdens de massagebehandeling.